Informacja o realizowanych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

20 Październik
2015

 

Firma Practic sp. z o.o.S.K.A. realizuje dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską – „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Practic S.K., poprzez wdrożenie opatentowanego produktu oraz wprowadzenie nowej usługi. Umowa nr MRPO.02.01.01-12-8-0172-1220-11„oraz „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Practic S.C. poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług oraz udoskonalenie obecnej oferty. Nr umowy: MRPO.02.01.01-12-6-0083-817-10” 

Oba projekty realizowane są  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

 

Obraz 4 Obraz 5