Zakończenie wyboru ofert

2 Grudzień
2015

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego projektu wzorniczego dla firmy Practic Sp. z o.o. S.K.A. dla dwóch grup innowacyjnych produktów w kategorii akcesoria kuchenne zgodnie z założeniami (zapytanie ofertowe z dnia 23 listopada 2015 r.) informujemy, że został wybrany Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z Warszawy.

Otrzymana oferta spełniła wszystkie wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo.