Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

14 Styczeń
2016

Przedsiębiorstwo Practic sp. z o.o. S.K.A. ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu RPO WM, 1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod następującym linkiem:

doc20160114195834