ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

13 Listopad
2015

Przedsiębiorstwo Practic sp. z o.o. S.K.A. ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu RPO WM, 1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Pełna treść zamówienia dostępna jest pod następującym linkiem:

zapytanie ofertowe_PRACTIC (2)